Search
  • Prenos v živo

BALMAS


Video: https://livestream.com/zivo/BALMAS

Strateški projekt BALMAS - Sistem ravnanja z balastno vodo za varstvo Jadranskega morja - Inštitut za vode Republike Slovenije je vodilni partner mednarodnega strateškega projekta BALMAS – Sistem ravnanja z balastno vodo za varstvo Jadranskega morja (BALlast water Management system for Adriatic Sea protection), ki ga v višini 85 % sofinancira Evropska unija v okviru Jadranskega čezmejnega programa IPA 2007-2013, v višini 15 % pa bo sofinanciran na nacionalnem nivoju posameznih projektnih partnerjev in sicer 10% s strani Službe vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter 5% s strani Ministrstva za okolje in prostor. Projekt združuje 16 projektnih partnerjev in 7 pridruženih partnerjev iz 6-ih držav Jadranske regije (Slovenija, Italija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna gora in Albanija). Cilj projekta je oblikovanje čezmejnega sistema, ki bo povezoval strokovnjake in odgovorne državne organe na področju kontrole in ravnanja z balastno vodo v Jadranskem morju.

7 views

© 2023 vŽIVO.si